söndag 3 mars 2013

Ur regnskogens skugga

Ur regnskogens skugga : Daniel Rolander och resan till Surinam nominerades i höstas till Augustpriset i kategorin bästa fackbok och är en facinerande reseskildring i 1700-talets Surinam.

Daniel Rolander var en av Carl von Linnés lärljungar, eller apostlar, som Linné skickade ut i världen för att studera och samla växter och fröer. 1754 skickades Daniel Rolander till Surinam, där han stannade i sju månader. Under resan skrev Rolander dagboksanteckningar, i vilka han inte bara beskrev djur och växter, utan även skrev ned sina observationer av människor, seder och bruk i Surinam. Hans manuskript, "Diarium Surinamicum", blev dock aldrig publicerat, då det skar sig mellan Linné och Rolander efter dennes hemkomst. Rolander vägrade nämligen att överlämna sitt manuskript till Linné och låta denne redan erkände naturvetenskapsman ta åt sig äran för hans arbete. Så Rolander, som hade spåtts en lysande karriär dog istället fattig och bortglömd och hans manuskript på latin hamnade så småningom på Botaniska centralbiblioteket i Köpenhamn. Först i början av 1990-talet återupptäcktes manuskriptet och översattes från latin till svenska av Arne Jönsson.

Valda delar av detta manuskript är nu publicerade i Ur regnskogens skugga tillsammans med fotografier från Surinam, som tagits av Helene Schmitz enkom för denna publikation. De vackra fotografierna illustrerar Rolanders texter som innehåller många beskrivningar av växter, träd och djur, och som jag kanske inte tycker är så himla intressanta. Men det som lockar mig och som jag finner fascinerande att läsa, är Rolanders beskrivningar av de människor han möter i Surinam; hur slavarna behandlas, hur de vita klär sig, hur indianerna beter sig och så vidare. Det är liksom spännande att med mina 2000-tals-glasögon läsa hur Rolander beskriver sina 1700-tals-upplevelser. Bara historian om Rolanders liv och öde är i sig en spännande berättelse och Ur regnskogens skugga inleds med en essä över Rolanders liv, skriven av en James Dobreff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar