onsdag 6 september 2017

Krigsdagböcker

Länk till adlibris och bokus
När Tyskland invaderade Polen 1939 bestämde sig Astrid Lindgren för att, om det blev krig, så skulle hon dokumentera krigets händelser i en speciell dagbok. Och den tredje september 1939, då England och Frankrike förklarade Tyskland krig skrev hon det första inlägget i det som skulle komma att bli hennes krigsdagböcker. När 1945 var till ända hade hennes dagböcker kommit att omfatta hela sjutton böcker.

Dessa dagböcker förvarades fram till 2013 i Astrid Lindgrens hem då hennes dotter Karin Nyberg beslöt sig för att transkribera dem och samla dem i denna bok som är en diger samling av både Astrids egna texter och utklipp från tidningar som hon tyckt varit intressanta eller värda att nämna i sina texter. Förutom att läsa dagstidningar och lyssna på radio hade Astrid Lindgren från och med 1940 tillgång till ytterligare en informationskälla genom sitt arbete på Pka (Allmänna säkerhetstjänstens postkontrollanstalt). Pka var en slags hemlig brevcensur, där Astrid arbetade med att kontrollera och läsa de brev som skickades till och från Sverige, vilket också gav henne en unik inblick i vad som pågick i andra länder. Några av breven skrev hon av och lade in i dagboken som lösa sidor.

Astrid Lindgrens Krigsdagböcker 1939-1945 beskriver tiden i Sverige under kriget med ransoneringar, krigsbarn från Finland, oro och rädsla för såväl tysken som ryssen. Det här är tiden innan Astrid Lindgren blev erkänd och framgångsrik författare, men det är under denna period som hon faktisk börjar skriva barnböcker, vilket tillsammans med många andra privata angelägenheter kan följas i dagböckerna. Men dessa krigsdagböcker är också så mycket mer än hennes egna personliga reflektioner från krigets dagar och hur denna tid upplevdes i Sverige. Genom att läsa krigsdagböckerna får man mer eller mindre en resumé över flera stora och viktiga händelser och skeenden under kriget. Det är ett omfattande och ambitiöst arbete och troligtvis var det få svenska husmödrar under denna tid som ens hade koll på det politiska läget i Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar