tisdag 13 september 2011

Något att prata om

Jesper Bohms storebror Nicklas tog sitt liv sommaren 2004. Kvar lämnades förutom vänner och familj, även Nicklas sambo och deras tre barn. Beskedet om att Nicklas begått självmord kom som en chock för alla. Han var ju som vilken vanlig kille som helst. Men faktum är att självmord faktiskt är en av de vanligaste dödsorsakerna. Och ändå pratas det så lite om det.

Med boken Du borde vara här - min brors självmord försöker Jesper Bohm bryta det tabu som tycks finnas kring att prata om självmord. Bohm sätter ord på hur det känns att vara en av dem som lämnas kvar, och berättar om sina egna erfarenheter efter broderns död. Hur sorgen och förlusten av brodern blandades med skamkänslor, skuld och förebråelser. Och att enda sättet att bli av med skammen och skuldkänslorna har varit att prata om det.

Du borde vara här - min brors självmord är en mycket angelägen bok. Det är LL-förlaget som gett ut Bohms bok och texten är saklig och lätt att ta till sig. Bohm berättar med värme om de minnen han har av sin bror, om oron innan beskedet om vad som hänt kom, och hur saknaden efter Nicklas aldrig kommer att försvinna. Detta är en mycket personligt skriven bok som väcker stort engagemang hos mig som läsare. Sist i boken finns ett avsnitt med fakta om självmord och hänvisningar till vart man kan vända sig för att få hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar