måndag 12 augusti 2013

Hur mår maten?

Boken hos adlibris eller bokus
Per Jensen är professor i etologi och har skrivit en rad böcker som handlar om djurs beteende. Hur mår maten?, som handlar om djurhållning och djurskydd i Sverige är måhända en bok som antagligen har lästs eller kommer att läsas av de som redan är intresserade av djurs välfärd eller de som på något vis arbetar med djurhållning. Men det här är en bok som varje medveten konsument borde läsa. Eller som Jensen själv skriver: "Äter du mat? Då är du inblandad i lantbruket och tillhör målgruppen för denna bok."

Jag äter själv inte kött, ursprungligen för att jag finner den stora industriella behandlingen av djur, där djur inte längre är levande varelser utan behandlas som produkter, motbjudande. Men jag är i allra högsta grad en del av det svenska lantbruket då jag äter både ägg och mejeriprodukter. Och skinn vill jag ju helst ha på mina skor, syntet är antingen för svettigt eller för kallt.

För något år sedan läste jag Jonathan Safran Foers Äta djur, som gjorde starkt intryck på mig och fick mig att bli ännu mer medveten om vad jag väljer att äta. Men då den boken mest beskriver den amerikanska matproduktionen, och då det dessutom uttryckligen i ett förord står att de svenska djuren har det mångt mycket bättre, så går det ändå att distansera sig till det som står i Äta djur. För svenska grisar är ju glada. Eller?

Det Jensen gör i Hur mår maten? är att väldigt sakligt beskriva hönsens, grisarnas och kossornas naturliga biologiska drifter och sedan redogöra för i vilken utsträckning de i dagens livsmedelsproduktion får (eller snarare inte får) utlopp för sina biologiska drifter och behov. Och sakligt redogör också Jensen för djurtransporter och slakt, vilket så klart är obehagligt att läsa om, men märk väl: Jensen förespråkar inte att man ska bli vare sig vegetarian eller vegan. Hans syfte är att medvetandegöra att maten vi äter kommer från levande varelser och att det vi kan göra, som ett tack för maten, är att se till att dessa levande varelser i så stor utsträckning som möjligt får utlopp för sina biologiska drifter under sitt korta liv.

Det är sant att i jämförelse med övriga världen så har de svenska djuren det gott ställt, men där finns mycket mer man skulle kunna göra för att förbättra djurens levnadsvillkor. Jensen redogör även för problematiken med att efterleva ett hållbart lantbruk som både ser till djurens bästa under deras levnadstid och som har så lite miljöpåverkan som möjligt. Och detta är också en svår nöt att knäcka. För den stora livsmedelsproduktionen idag påverkar självklart klimatet, men samtidigt så styrs livsmedelsproduktionen av efterfrågan på billig mat. Och så länge priset går i första hand för konsumenten kommer ingen ändring att ske.

Hur mår maten? är en väldigt matnyttig bok. Jensen får med mycket förutom det jag skrivit ovan. Här avhandlas etik och moral, pälsindustrin, lantbrukets utveckling, genmodifierad mat, lagstiftning och en hel del annat också. Det jag framför allt tar med mig efter att ha läst Hur mår maten? är att i ännu större utsträckning köpa KRAV-märkta varor. Denna lilla märkning innebär regler för produktionen som är mer långtgående än vad enbart ekologisk märkning innebär. Och min uppmaning till alla som äter kött: Köp svenskt! Och ännu hellre köp svenskt OCH KRAV-märkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar