måndag 14 september 2015

Dr Jekyll & mr Hyde

Finns hos adlibris och bokus
Robert Louis Stevensons psykologiska skräckberättelse Dr Jekyll & mr Hyde må vara kort, men helt enkelt är den inte, i både den ena och andra bemärkelsen.

Romanens handling är i stora drag välkänd och berättar om hur advokaten Utterson bekymrar sig över sin gode vän Dr Henry Jekylls testamente som denne bett Utterson förvara åt honom. I händelse av Jekylls död ska Jekylls ägodelar tillfalla en viss Mr Edward Hyde, en man Utterson inte känner till trots sin mångåriga vänskap med Jekyll.

Det som är mest bekymmersamt är dock att denne Mr Hyde, när Utterson väl får lära känna honom, visar sig vara en synnerligen obehaglig man. Han är elak till sinnet, våldsutövare och dessutom efterlyst av polisen! Utterson misstänker att denne Hyde har en hållhake på Jekyll, men han kan inte för sitt liv komma på vad denna hållhake skulle bestå i. Dr Jekyll har rykte om sig att vara en god och skötsam medborgare, en yrkeskunnig och mycket omtyckt läkare och därför framstår Jekylls samröre med Mr Hyde som en fullkomlig gåta.

Men sanningen om Dr Jekyll och Mr Hyde uppdagas så småningom i takt med att Jekylls hälsa börjar svikta och det visar sig att Jekyll inte enbart blivit slav under Hyde utan framför allt under sina egna experiment.

Dr Jekyll & mr Hyde är långsam inledningsvis, tråkig skulle jag till och med kunna tillstå. För min del kände jag hyfsat stort motstånd första gången jag läste romanen. Jag tycker fortfarande romanen är rätt seg i början, men med vissheten om att både spänning och tempo stiger så småningom så är motivationen att läsa vidare större nu. Och trots en seg inledning så är det ett faktum att Dr Jekyll & mr Hyde är en oerhört läsvärd och för sin tid genial roman. Ett mästerverk till och med.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar