torsdag 16 april 2020

Dömda kvinnor

Länk till adlibris och bokus
Dömda kvinnor - förbryterskor i Sveriges historia är etnologen Elin Häggs debutbok som berättar om en del av den svenska kvinnohistorien som man vanligtvis inte reflekterar så mycket över men som i denna bok tydliggör dåtida mer godtyckliga rättsprocesser, kyrkans inflytande samt synen på kvinnan.

I sjutton kapitel berättar Hägg om kvinnor som dömts för olika typer av brott från år 1475 till 1962 och hur det gick för dem sen. Äktenskapsbrott, abort, häxeri och att klä sig i manskläder är några av de brott man kan läsa om i de olika berättelserna. Här är förbrytelser som lett till dödsstraff och förbrytelser som inte ens ägt rum men som kvinnor ändå blivit hårt straffade för eftersom brottsprocesserna varit utformade på ett visst vis eller för att kyrkan fördömt ett visst handlande. Och här finns några brott som vi idag inte ens tänker på som olagliga, men som dåtiden fördömde hårt. Varje berättelse är intressant och gripande och kan definitivt användas i undervisningen på mellanstadiet för vidare intressanta diskussioner om förr och nu, fattigdom och rättvisa och inte minst kvinnosyn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar